Valga Muuseum

Valga Muuseum asutati 1955. aastal rajoonidevahelise (Valga ja Võru) koduloomuuseumina. Kunagisse Säde seltsimajja kolis muuseum 1957. aastal. Alates 2014. aastast on Valga Muuseum Valga linna alluvuses olev munitsipaalmuuseum.

Muuseumi missiooniks on Valga linna ja Valgamaa kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja tutvustamine eesti rahvuskultuuri ja kohaliku eripära säilitamiseks, kodutunde süvendamiseks ning ajaloomälu hoidmiseks.

Valga Muuseumi püsiekspositsioon annab hea ülevaate piirkonna loodusest ja ajaloosündmustest. Püsinäituse juhatab sisse Säde seltsi, hoone ja teatri ajaloole pühendatud väljapanek. Loodussaalis saab ülevaate Valgamaa rikkalikust ja kohati ainulaadsest looduskooslusest. Muinasnurgas saab ronida muinasaegse linnnuse rekonstrueeritud müüriosale ja tutvuda Valgamaalt leitud muististega. Ajalooekspositsioon annab lühiülevaate linna ja maakonna ajaloost. Püsiekspositsiooni ajaloosaalis, kus algselt asusid panga teenindusruumid, on säilinud massivsed terasest turvauksed ja tsaariaegne Riias valmistatud seif. Valga Linna pangandust tutvustab eraldi väljapanek. Püsinäitust ilmestavad mitmed vahakujud, mille hulgas Eestis esimene eestlasest (Valga) linnapea Johannes Märtson, Valgast pärit esimene olümpiavõitja Alfred Neuland ja Valgas tegutsenud esimene eestlasest koolidirektriss Marta Pärna. Lisaks tutvustab näitus Paju lahingu ja staliniaegsete repressioonidega seonduvat ning Valga raudteesõlme arengut. Mööda pole mindud ka Nõukogude perioodist.

Valga Muuseumi galeriis toimuvad korra kuu või kahe jooksul vahetuvad kunsti-, käsitöö-, ajaloo- või muuseumi fondi materjalidel põhinevad näitused. Valga Muuseumil on mitmekesine haridusprogrammide, muuseumitunndide ja õpitubade valik. Läbi aasta toimuvad mitmesugused haridus- pärandkultuuri- ja ajaloosündmused.