Iisaku Kihelkonna Muuseum

Iisaku Kihelkonna Muuseum on 1975. aastal rajatud koolimuuseumi järeltulija. Muuseumi loojad olid Helmi ja Daniel Vardja. Muuseum kogub, talletab ja eksponeerib põhiliselt Iisaku kihelkonna ajaloopärandiga seotud materjale. Meie kogudes on üle 33 000 säiliku, neist on eksponeeritud umbes 1650. 1914. aastal ehitatud ministeeriumikooli hoones asuv püsiekspositsioon tutvustab ümbruskonna ajaloo ja kultuuripärandit kiviajast kuni tänapäevani.

Iisakumaa eripärana esitletakse siin omapärast rahvakildu, kelle esivanemateks olid vadjalased. Algselt olid nad õigeusklikud, kes luteri usku astudes säilitasid ka õigeusu kombestiku. Seepärast kutsuti neid pooleusulisteks ehk poluvernikuteks. Nende keel, aineline kultuur ja kombedki erinesid tunduvalt nii eestlaste kui ka venelaste omadest.

Rehetoas ja meistrite toas saab külastaja tutvuda 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse talurahva elu-oluga ning mitme põlvkonna jooksul valmistatud tööriistade ja käsitööga.

Koolituba pakub ülevaate Iisaku haridusloost, mis oma algaastail oli tihedalt seotud „Ema süda“ viisi autori Robert Theodor Hanseniga.

Õpetaja korter annab ülevaate ametniku elamisest 20. sajandi algusaastatel.

Tuletõrjetoa ekspositsioon tutvustab pritsimeeste tegemisi 20. sajandi algusest kuni tänapäevani.

Huvitav ja rikkalik on Alutaguse looduse toa topistekollektsioon.